"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЕАД, гр. Гълъбово

„Медицински център I Гълъбово”, гр. Гълъбово„Медицински център I Гълъбово” гр. Гълъбово е създаден през 2000г. и е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Работи по договор с НЗОК по следните специалности:

- Хирургия
- Урология
- Акушерство и гинекология
- Неврология
- Вътрешни болести
- Гастроентерология
- Кардиология
- Ендокринология
- Педиатрия
- Офталмология
- Уши нос гърло
- Ортопедия и травматология

„Медицински център I Гълъбово” гр. Гълъбово разполага с Микробиологична лаборатория и Патохистологична лаборатория. Нашата цел е да се предоставят на пациентите от Община Гълъбово и съседните населени места бързи и качествени медицински услуги, консултации от висококвалифицирани лекари-специалисти, наблюдение и лечение на пациенти, провеждане на диспансерно наблюдение и комплексни профилактични прегледи. „Медицински център I Гълъбово” гр. Гълъбово работи по договор с НЗОК, ОЗОФ „Доверие” ЗАД, ОЗОФ „Дженерали Закрила” АД, „ДАЛЛБОГГ Живот и здраве” ЕАД, ОЗОФ „Медико-21”АД, „ Надежда” АД и др. В „Медицински център I Гълъбово” гр. Гълъбово се извършват предварителни и периодични медицински прегледи при започване на работа, за управление на МПС, за сключване на граждански брак, за постъпване в социално заведение и др. медицински услуги.


За контакти:


Адрес: гр. Гълъбово, ул. „ Алеко Константинов” №10
Телефон/ факс: 0418 6 22 57
e-mail: mc_galabovo@abv.bg