"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЕАД, гр. Гълъбово

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЕАД, гр. ГълъбовоМБАЛ ЕАД гр.Гълъбово е с дългогодишни традиции в диагностиката и лечението на различни видове заболявания. Тя е създадена като работническа болница през 1966 год. От 2000 год., във връзка с промените, настъпили в здравеопазването, е преустроена като „Многопрофилна болница за активно лечение”.МБАЛ ЕАД гр.Гълъбово обслужва населението на Община Гълъбово, както и работещите в рудодобивната и енергийна промишленост на територията на общината. Приема за лечение и пациенти от съседни и по-далечни общини не само от Старозагорска, а и от Хасковска област – например общините Симеоновград и Тополовград, които са без болнични заведения на техните територии.Висококвалифициран екип от лекари-специалисти работи в следните отделения, в които пациентите се приемат за лечение - планово и по спешност:- Детско отделение;
- Неврологично отделение;
- Вътрешно отделение;
- Хирургично отделение;
- Акушеро-гинекологично отделение;
- Отделение по физикална и рехабилитационна медицина.

Извършват се рентгенологични и клинични изследвания в следните структури:

- Отделение по образна диагностика;
- Клинична лаборатория.


ОБЯВА

НОВИНИ


От 01.08.2019г. болницата приема пациенти в новото Отделение за продължително лечение и рехабилитация.