0418/62415
0884401379

„Медицински център I Гълъбово”, гр. Гълъбово

„Медицински център I Гълъбово” гр. Гълъбово е създаден през 2000г. и е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Работи по договор с НЗОК по следните специалности:

- Хирургия
- Урология
- Акушерство и гинекология
- Неврология
- Вътрешни болести
- Кардиология
- Ендокринология
- Педиатрия
- Офталмология
- Уши нос гърло

- Микробиологична лаборатория

- Патохистологична лаборатория

„Медицински център I Гълъбово” гр. Гълъбово разполага с Микробиологична лаборатория и Патохистологична лаборатория. Нашата цел е да се предоставят на пациентите от Община Гълъбово и съседните населени места бързи и качествени медицински услуги, консултации от висококвалифицирани лекари-специалисти, наблюдение и лечение на пациенти, провеждане на диспансерно наблюдение и комплексни профилактични прегледи. „Медицински център I Гълъбово” гр. Гълъбово работи по договор с НЗОК, ОЗОФ „Доверие” ЗАД, ОЗОФ „Дженерали Закрила” АД, ОЗОФ „Медико-21”АД и др. В „Медицински център I Гълъбово” гр. Гълъбово се извършват предварителни и периодични медицински прегледи при започване на работа, за управление на МПС, за сключване на граждански брак, за постъпване в социално заведение и др. медицински услуги.

Работно време

Понеделник - Петък: По график

За контакти

 

Адрес: гр. Гълъбово, ул. "Алеко Константинов" N10

Телефон/факс: 0418 6 22 57 / 088 542 6592

email: mc_galabovo@abv.bg