0418/62415
0884401379

Често задавани въпроси

Мога ли да се прегледам без направление?

Да.

Мога ли да поискам в болницата с мен да постъпи постоянен придружител?

Да.

Болницата има ли сключени договори със здравноосигурителни фондове?

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЕАД, гр. Гълъбово има договори с редица здравноосигурителни фондове. Съгласно тези споразумения Вашите разходи ще бъдат покрити от съответния здравен фонд , ако сте допълнително здравноосигурени.