0418/62415
0884401379
Обявление за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Доставка на готови ястия за нуждите на “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово ”

Публикувано на 13.03.2018

 

13.03.2018 1. Обява /   ID 9073774

13.03.2018 2. Документация

13.03.2018 3. Образци

22.03.2018 4. Съобщение

22.03.2018 5. ОБЯВА ID 9074125

29.03.2018 6. Протокол