0418/62415
0884401379
Обява за събиране на оферти с предмет: “Превоз на работещите в “Многопрофилна болница за
активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово от гр. Стара Загора до “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово и обратно”.

Публикувано на 30.05.2019

 

30.05.2019 1. ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ    / ID: 9088681 /срок за получаване на оферти 14.06.2019/

30.05.2019 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

30.05.2019 3. ОБРАЗЦИ

17.06.2019 4. ПРОТОКОЛ

11.07.2019 5. ДОГОВОР